SunCulture เปิดตัวปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ RainMaker IoT ใหม่สำหรับการทำฟาร์มขนาดเล็กในเคนยา

เคนยายังคงเป็นเศรษฐกิจการเกษตรแม้ว่าประเทศได้สร้างความก้าวหน้าอย่างมากในอุตสาหกรรมเหมืองแร่การแปรรูปและการบริการ ชาวเคนยาส่วนใหญ่มีสไตล์