บทบาทของการทดสอบการเจาะในระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์

ภาพถ่ายโดย Jefferson Santos บน Unsplash ความสำคัญของความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ในขณะที่เรากำลังมุ่งหน้าสู่ปี 2023 และหลังจากนั้นนั้นไม่สามารถพูดเกินจริงได้ ช่วยปกป้องบุคคล องค์กร และรัฐบาลจากภัยคุกคามต่างๆ เช่น การโจรกรรมข้อมูลประจำตัว การฉ้อโกงทางการเงิน และการเข้าถึงหรือทำลายข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยไม่ได้รับอนุญาต ความปลอดภัยทางไซเบอร์มีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคดิจิทัล เช่น